กระทรวงการคลัง ประเทศไทยให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิทัลแก่4 บริษัท

กระทรวงการคลัง ประเทศไทยให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิทัลแก่4 บริษัท

กระทรวงการคลัง ประเทศไทยให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิทัลแก่4 บริษัท


กระทรวงการคลังของประเทศไทยได้ออกใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับ crypto 4 แห่ง ตามประกาศที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันที่8มกราคมที่ผ่านมาตามประกาศกระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตมีดังนี้ 

ตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล 

  • บริษัทBitcoin Exchange จำกัด     
  • บริษัท Bitkub Online จำกัด   
  • บริษัทSatang Corporation จำกัด

บริษัทตัวแทนนายหน้าผู้ค้าซื้อขายหลักทรัพย์

  • บริษัทCoins TH จำกัด

ส่วนผู้ขอรับพิจารณาเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นอย่าง บริษัท Coin Asset จำกัด ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท บริษัท Coin Assetจำกัด ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการต่อในขณะที่กระทรวงการคลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลง

นอกเหนือจากบริษัทที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้สมัครอีกสองรายอย่าง บริษัท Cash2coinจำกัด (website: cash2coins.com) และ บริษัทSoutheast Asia Digital Exchange จำกัด หรือ SEADEX (website: seadex.io) ถูกปฏิเสธจากการได้รับใบอนุญาต เนื่องด้วยบริษัทดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์การอนุมัติด้านระบบการทำงานอย่าง ระบบการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าและ Know Your Customer (KYC) นั้นไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ยอมรับได้ของ ก.ล.ต.ในขณะที่ความปลอดภัยด้านไอทีและระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ก็ไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตามทางก.ล.ต. ได้แจ้งแก่2 บริษัทดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้ทั้ง2 บริษัท ดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการคืนสินทรัพย์ หรือการโอนสินทรัพย์ไปยังผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นตามคำสั่งของลูกค้า กระทรวงการคลังอนุญาตให้ทั้ง2 บริษัท ดำเนินธุรกิจต่อไปจนถึง 14 มกราคม 2019 ทั้งนี้การปฏิเสธในครั้งนี้ ไม่ทำให้สิทธิ์ในการสมัครขอรับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตเป็นโมฆะ 

ในเดือนสิงหาคม ปี 2018 ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ธุรกิจ7แห่ง ดำเนินกิจการด้านสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ตลาด crypto ภายในประเทศเป็นทางการ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินขอเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยน crypto กับกิจการที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการคุกคามของผู้กระทำผิดทางอาญาด้วยการใช้ cryptocurrency


ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ยังเปิดเผยอีกว่าได้เห็นความสนใจเพิ่มขึ้นในด้านใบอนุญาตในการดำเนินการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICOs) ตามประกาศกระทรวงการคลังแนะนำกฎระเบียบของ ICO ในเดือนมีนาคมปี 2018โดยเฉพาะโครงการ ICO เกือบ 50 โปรเจกต์ที่แสดงความสนใจที่จะได้รับการรับรองใบอนุญาต

Referred from:

https://www.sec.or.th/en/Pages/News/Detail_News.aspx?tg=NEWS&lg=en&news_no=1&news_yy=2019

https://cointelegraph.com/news/thai-ministry-of-finance-gives-digital-asset-business-licenses-to-four-firms

ข่าวสารカテゴリの最新記事