ALIS

การเคลื่อนไหวของ “Voe” ในตลาดเงินดิจิทัลของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ALIS ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ ICO ที่ประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่นได้มอบปาฐกถาในการประชุม Serverlessconf 2018 อย่างไรก็ตามเมื่อตอนหัวหน้าทีมวิศวกรของ ALIS เริ่มต้นการนำเสนอของเขา สิ่งที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจไม่ใช่การนำเสนอเท่านั้น แต่เป็นภาพที่เขาใช้ที่ทำให้ช่วงเวลานั้น ผู้คนยอมรับและตระหนักถึงความเป็นที่นิยมของ "Voe"

ALIS แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยี Blockchain

ALIS เป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ใช่โฆษณาของประเทศญี่ปุ่น เป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับข่าวและนวนิยาย ให้ผู้คนทั่วไปสามารถใช้สร้างและค้นหาบทความที่เป็นประโยชน์ได้ ด้วยโทเค็นของ ALIS เป็นกุญแจขับเคลื่อนหลัก ทำให้ระบบสามารถกำจัดโฆษณาและการตลาดออกได้ เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแหล่งบทความหรือข้อมูลที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand