กระทรวงพาณิชย์เริ่มสำรวจ Solution Blockchain เพื่อการเกษตรและลิขสิทธิ์

กระทรวงพาณิชย์เริ่มสำรวจ Solution Blockchain เพื่อการเกษตรและลิขสิทธิ์

กระทรวงพาณิชย์เริ่มสำรวจ Solution Blockchain เพื่อการเกษตรและลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม บางกอกโพสต์รายงาน กระทรวงพาณิชย์ของไทยเริ่มตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีBlockchainในลิขสิทธิ์ด้านการค้าการเกษตรและการเงิน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (TPSO) นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร กล่าวกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่าการสำรวจดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากสถานทูตอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า Decentralized Solution  หรือระบบการกระจายศูนย์กลางข้อมูล สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความน่าเชื่อถือของประเทศได้หรือไม่ โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เป้าหมายการศึกษาความเป็นไปได้การใช้งานจรงิของ Blockchain นั้น รวมถึงการจัดการการประมวลผล รหัสดิจิทัล การลงทะเบียน IP การรักษาความปลอดภัยและสมาร์ทคอนแทรค ผู้อำนวยพิมพ์ชนกกล่าว นอกจากนี้ TPSO ยังต้องการที่จะสร้างแซนด์บ็อกซ์เพื่อใช้ Blockchain ในอุตสาหกรรมการส่งออกข้าว

ตามรายงานบางกอกโพสต์ การส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอย่างน้อย 7 แห่ง และใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 15 ถึง 20 วันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง คาดว่าด้วยเครือข่าย Blockchain จะลดระยะเวลาในการส่งออกเหลือสามวันและเพิ่มความไว้วางใจในทุกระดับของห่วงโซ่อาหาร

การนำ Blockchain มาใช้เป็นแนวทางในการช่วย traceability หรือติดตามทุกห่วงโซ่อาหารในระบบ IBM เองร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ เช่น วอลมาร์ตในสหรัฐอเมริกาและคาร์ฟูร์ในประเทศฝรั่งเศส เปิดตัว Food Trust ซึ่งใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยี Blockchain ทำให้ระบบห่วงโซ่อาหารได้รับความไว้วางใจ เนื่องจากวิธีนี้สามารถใช้เพื่อติดตามอาหารจากเกษตรกรไปยังชั้นวางขายปลีกของร้านค้าได้

อุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทยหลาย ๆ แห่งเองก็กำลังพิจารณาอย่างแข็งขันเกี่ยวกับ Solution Blockchain ในการนำมาใช้จริง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA) ได้สร้างเวทีแพลตฟอร์มในการให้บริการจดทะเบียนใหม่ เพื่อออกพันธบัตรได้เร็วขึ้น ด้วยวิธีการการกระจายศูนย์กลางข้อมูลดังกล่าว สามารถลดระยะเวลาในการออกพันธบัตรจากประมาณ 15 วันเป็นประมาณ 3 หรือ 4 วันได้

 

ข่าวสารカテゴリの最新記事