บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ NTT Data ประกาศใช้แพลตฟอร์ม Blockchain สำหรับการค้า

บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ NTT Data ประกาศใช้แพลตฟอร์ม Blockchain สำหรับการค้า

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรฐกิจร่วมกับบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ NTT Data ประกาศใช้แพลตฟอร์ม Blockchain สำหรับการค้า

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2018 Cointelegraph ประเทศญี่ปุ่นรายงาน องค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (NEDO) กำลังพัฒนาระบบปันข้อมูลแบบ Blockchain ขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมการค้า NEDO เป็นองค์กรสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ส่งเสริมการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพลังงาน มีรายงานว่าพัฒนาโครงการ Blockchain เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า ซึ่งองค์กร NEDO ดำเนินการภายใต้คำสั่งและการดูแลของกระทรวงเศรฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น
โครงการนี้มีชื่อว่า “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างรูปแบบอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ด้วยการใช้ประโยชน์จาก IoT” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะทำให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและเพิ่มขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านลอจิสติกส์ระหว่างหน่วยงานทางการค้า เช่น บริษัทธุรกิจขนส่ง ผู้ให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวกลางด้านการขนส่งและดำเนินการศุลกากร เจ้าหน้าที่นายท่าเรือ ธนาคารและบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนี้ตั้งใจที่จะสำรวจระบบในการแบ่งปันข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น โดยการแทนที่กระบวนการปัจจุบันที่ใช้กระดาษเป็นสื่อหรือไฟล์ PDFซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีราคาแพงและใช้เวลานาน ทั้งเวลาในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เป็นต้น

(Image Taken from: http://www.meti.go.jp/english/press/2018/0823_002.html)

ที่มา กระทรวงเศรฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น โครงการ Blockchain โดย NEDO เป็นโครงการที่ร่วมมือกับ บริษัท NTT Data ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ตามแถลงการณ์ของ บริษัท NTT เพื่อเพิ่มห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกแล้วนั้น ได้วางแผนที่จะนำเสนอการทดสอบการใช้งานจริงของแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในช่วงปีงบประมาณปี 2019เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Cointelegraph รายงานว่าหนึ่งในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯซึ่งก็คือ Customs and Border Protection (CBP) กำลังจะเริ่มทดสอบระบบติดตามการขนส่งสินค้าด้วย Blockchain แบบรีลไทม์ในไม่ช้า

ข่าวสารカテゴリの最新記事