ธนาคารกลางไทยประกาศใช้แพลตฟอร์มเงินดิจิทัล Corda ของบริษัท R3

ธนาคารกลางไทยประกาศใช้แพลตฟอร์มเงินดิจิทัล Corda ของบริษัท R3

ธนาคารกลางไทยประกาศใช้แพลตฟอร์มเงินดิจิทัล Corda ของบริษัท R3

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาธนาคารไทย (ธนาคารกลาง) ร่วมกับธนาคารพาณิชย์อีกแปดแห่ง เปิดเผยแผนการจำลองสกุลเงินดิจิทัล CBDC สำหรับเป็นต้นแบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินบนแพลตฟอร์ม Corda พัฒนาโดยบริษัท R3

CBDC เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางและสถานะเป็นสกุลเงินตามกฎหมายขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและกฎหมายของรัฐบาล ซึ่งตามการประกาศใช้ CBDC นั้น แบ่งเป็นแบบ wholesale และ Retail จำกัดการใช้งานกับสถาบันการเงินและตลาดของพวกเขา

R3 Corda เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบดิสเก็ต (DLT) ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานในภาคบริการทางการเงินและใช้ระบบการอนุมัติที่ จำกัด การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะกับผู้เข้าร่วมที่ต้องการเท่านั้น

โครงการนี้มีชื่อว่า โครงการอินทนนท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ “ยกระดับประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดการเงินไทยสู่ตลาดการเงินดิจิทัล” มีกลไกการจัดการ สภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้โครงการมีกำหนดการระยะแรกจะแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1 ปี 2562 และในอนาคตธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ และบริษัท R3 มีแผนร่วมกันที่จะขยายงาน ส่วนนี้ให้กว้างขึ้น ให้รวมถึงการโอนเงินสำหรับลูกค้า (Third Party Funds Transfer) และการโอนเงินระหว่างประเทศ (Cross Border Funds Transfer)

Sources:

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2561/n5461t.pdf

https://jp.cointelegraph.com/news/crowdfunding-firm-indiegogo-to-sell-real-estate-backed-security-tokens

สนใจลงทุนสกุลเงินดิจิทัลตามกฎหมายลองเข้าไปที่หน้าเว็บ “แนะนำวิธีการสมัครและการฝากเงินเข้า Bx.in.th”


ข่าวสารカテゴリの最新記事